Vielse

Vielse Mo Kirke – Karianne Gisnås og Kristian Søreng