x

PROGRAM SOM STREAMES

Fredag 17. juni

17:00
Åpningsseremoni
https://vimeo.com/event/2194808

Embed:

<div style=»padding:56.25% 0 0 0;position:relative;»><iframe src=»https://vimeo.com/event/2194808/embed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen style=»position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;»></iframe></div>

Taler, og prolog ved festivalforfatter Simon Stranger. Deretter nedleggelse av krans ved bauten.

Lørdag 18.juni

11:00-13:00
Etisk seminar
https://vimeo.com/event/2194879

Embed:

<div style=»padding:56.25% 0 0 0;position:relative;»><iframe src=»https://vimeo.com/event/2194879/embed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen style=»position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;»></iframe></div>

“Du skal ikke slå ihjel”

Det etiske seminar knytter det femte bud til debatt omkring samfunnsrelevante- og kritiske spørsmål. Politimesteren i Nordland Heidi Kløkstad og forfatter Hanne Kristin Rohde holder foredrag påfulgt av samtale om tema – Du skal ikke slå i hjel – du skal leve! Ordstyrer er Olav Rune Ertzeid.

14:00
Bokbad – Festivalforfatter Simon Stranger
https://vimeo.com/event/2194895

Embed:

<div style=»padding:56.25% 0 0 0;position:relative;»><iframe src=»https://vimeo.com/event/2194895/embed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen style=»position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;»></iframe></div>

Margit Langseth i samtale med
festivalforfatter Simon Stranger.

16:00
Møte med festivalkunstner
https://vimeo.com/event/2194898

Embed:

<div style=»padding:56.25% 0 0 0;position:relative;»><iframe src=»https://vimeo.com/event/2194898/embed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen style=»position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;»></iframe></div>

Julie Henning i samtale med
festivalkunstner Lisa Aisato.

SØNDAG 19.juni

11:00
Festgudstjeneste
https://vimeo.com/event/2194903

Embed:

<div style=»padding:56.25% 0 0 0;position:relative;»><iframe src=»https://vimeo.com/event/2194903/embed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen style=»position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;»></iframe></div>

Med prost Olav Rune Ertzeid, sogneprest Einar Bach Skomsvoll.

12:30
Ronny Spaans
https://vimeo.com/event/2194905

Embed:

<div style=»padding:56.25% 0 0 0;position:relative;»><iframe src=»https://vimeo.com/event/2194905/embed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen style=»position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;»></iframe></div>

“Skrømt og daude i Nordlands Trompet”

Tenestejenta Nille Jonsdotter ble halshogd i Steigen, 1687. Hun skulle ha drepe sitt eget barn. I saka mot henne ble skrik og rop fra barnets gjenferd brukt som bevis på ugjerningen. Historien om dette gjen- ferdet er den enkelthendelsen som får størst plass i «Nordlands Trompet».

14:00
Klaus Johan Myrvoll
https://vimeo.com/event/2194920

Embed:

<div style=»padding:56.25% 0 0 0;position:relative;»><iframe src=»https://vimeo.com/event/2194920/embed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen style=»position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;»></iframe></div>

“Den fæle futen og den saklause leiglendingen? Ei drapssak på Helgeland i 1690 sett i ljos av lovverket”
I 1690 døde leilendingen Nils Kristoffersson på Sandnes etter et slag med flatsiden av en kårde. Rettssaka som fulgte, illustrerer godt rettspraksis i Petter Dass sin samtid.

15:30
Ivar Roger Hansen
https://vimeo.com/event/2194925

Embed:

<div style=»padding:56.25% 0 0 0;position:relative;»><iframe src=»https://vimeo.com/event/2194925/embed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen style=»position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;»></iframe></div>

“Da skeer et Mord paa tre Maneer…”

Foredraget retter et blikk på Petter Dass’ forklaring til Det femte bud i et religiøst, samfunns messig og kulturhistorisk perspektiv. Hansen vil
se på hvordan Petter Dass’ katekismesang til Det femte bud forholder seg til Luthers forklaring i hans store katekisme, til bestemmelsene «Om
Manddrab» i kong Christian Vs Norske Lov og hvilken rolle teksten har hatt i norsk kulturhistorie.

17:00
Bokpresentasjon og foredrag Hallvard Kjelen
https://vimeo.com/event/2194927

Embed:

<div style=»padding:56.25% 0 0 0;position:relative;»><iframe src=»https://vimeo.com/event/2194927/embed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen style=»position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;»></iframe></div>

“Litterære landskap”

Hvordan har helgelandslandskapet blitt
fremstilt litterært gjennom 200 år?