PROGRAM SOM STREAMES

Onsdag 8. juni

Kl. 09:00 – 11:30

Velkommen!

 • Om Nasjonalbibliotekets kulturarvdigitalisering – bakgrunn, avtaler, bevaring/utlevering av filer, magasiner, status fotodigitalisering. Ved Senter for kulturarvdigitalisering (abmdig.no) – Marte Aanes Stien og Jonny Edvardsen
 • Liten pause
 • Fotodigitalisering – strategi og metodikk. Ved Kjetil Iversen, Seksjonsleder Objektdigitalisering

Torsdag 9. juni

09:00 – 12:00

 • Oppsummering av gårsdagens omvisning; reaksjoner og eventuelle spørsmål.
 • Erfaringer fra samarbeid med Kulturarvsdigitalisering. Joanna Iranowska fra MiA og Arne Langleite, NTM
 • Problemstillinger knyttet til klargjøring av materiale til digitalisering, hva gjør avsender og hva gjør NB?
 • Prioritering av materiale til digitalisering, hos avsendere/hos NB?
 • Forventningsavklaring: emballering, metadata og digitalisering av «hele» objektet.

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00-15:00: For fotonettverket:

 • Guro Tangvald: Presentasjon av arbeidet med oversikt over Fotohistorielitteratur
 • Planer for høstmøtet og videre fremover
 • Madli Hjermann: Erfaringsutveksling omkring fotografier som del av interiører.